РУЗЮМЕ ПРОГРАМИ

 ВІВТОРОК,
12 березня 2019
СЕРЕДА,
13 березня 2019
ЧЕТВЕР
14 березня 2019
П’ЯТНИЦЯ
15 березня 2019
8.00-8.45Ранковий семінар
9.00-11.00СПИНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ-1
(9.00-10.45)
СПИНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ-2НЕЙРОТРАВМА і ВІДНОВНА НЕЙРОХІРУРГІЯ
11.00-11.15ПерерваПерерваПерерва
11.15-13.00ХІРУРГІЯ ОСНОВИ ЧЕРЕПА -1
(11.00-13.00)
СУДИННА НЕЙРОХІРУРГІЯ-1ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ+ РІЗНЕ
13.00-14.00ЛанчЛанчЗаключні ремарки
14.00-16.00ХІРУРГІЯ ОСНОВИ ЧЕРЕПА -2СУДИННА НЕЙРОХІРУРГІЯ-2
16.00-16.15ПерерваПерерва
16.15-18.45НЕЙРООНКОЛОГІЯПленум Української асоціації нейрохірургів
19.00-23.00Ґалавечеря
20.00-22.00Welcome Party

ПРОГРАМА ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІВ

13-15 БЕРЕЗНЯ 2019 р. БУКОВЕЛЬ

 

13.03.19.  09.00-10.45.  СПИНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ-1

МОДЕРАТОРИ: Бублик Л.А., Ілюк Р.Ю.

  Современные технологии декомпрессивно-стабилизирующих операций при осложненных повреждениях шейного отдела позвоночника. Бублик Л.А.

 

15′

 

  Диференційна діагностика переломів хребців на тлі остеопорозу. Улещенко Д.В., Шевчук А.В.

 

10′
  Монотерапія в лікуванні корінцевого синдрому зумовленого грижами міжхребцевих дисків на поперековому рівні хребта. Квасніцький М.В. 10′
  Ускладнення та несприятливі події при остеопоротичних компресійних переломами хребців у пацієнтів після балонної кіфопластики та нехірургічного лікування. Ілюк Р.Ю., Возняк О.М., Литвиненко А.Л., Лисенко С.М. 10′
  Ефективність малоінвазивного хірургічного лікування гематогенного остеомієліту поперекового відділу хребта. Шевчук А.В., Улещенко Д.В. 10′
  Застосування інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу при видаленні інтрамедулярних пухлин спинного мозку. Смоланка А.В., Смоланка В.І., Герасименко О.С., Ктракян Л.А.

 

15′
  Malformations of the spine. Neurophysiological aspects in surgery. Vareshniuk O., Dukhovskyy A.

 

10′
  Випадки хірургічного лікування каверном спинного мозку. Власний досвід та огляд літератури. Чомоляк Ю.Ю., Сечко О.С., Герасименко О.С.

 

10′
  Діагностика рецидивуючих кил поперекового відділу хребта. Шутка В.Я. 10′
  Дискусія  

   

13.03.19.  11.00-13.00. ХІРУРГІЯ ОСНОВИ ЧЕРЕПА -1

МОДЕРАТОРИ:  Смоланка В.І., Возняк О.М.

  Хірургічне лікування пухлин краніовертебрального переходу. Смоланка А.В., Смоланка В.І. 10′
  How to improve  results of skull base procedures. Sergei Spektor 25′
  The acoustics controversy issues. Sergei Spektor 25′
  Хірургія об’ємних утворень стовбура головного мозку. Смоланка В.І., Смоланка А.В., Герасименко О.С.

 

15′
  Хірургічне лікування менінгіом великого потиличного отвору. Литвиненко А.Л., Возняк О.М., Ілюк Р.Ю., Зінкевич Я.П., Майданник О.В.

 

10′
  Хірургія менінгіом пагорбка турецького сідла. Возняк О.М., Литвиненко А.Л., Ілюк Р.Ю., Зінкевич Я.П., Майданник О.В.

 

10′
  Вибір хірургічного підходу для видалення менінгіом переднього нахиленого паростка. Возняк О.М., Литвиненко А.Л., Ілюк Р.Ю., Зінкевич Я.П., Майданник О.В.

 

15′
  Ендоскопічне ендоназальне видалення менінгіоми ольфакторної ямки транскрібрімальним доступом. Пилипюк Д.М., Лісовик С.Г., Цепколенко В.А.2, Сон А.С.

 

10′

 

13.03.19.  14.00- 16.00.  ХІРУРГІЯ ОСНОВИ ЧЕРЕПА -2

МОДЕРАТОРИ: Шанько Ю.Г., Сірко А.Г.

  Малоинвазивная эндоскопическая хирургия менингиом передней черепной ямки
Шанько Ю.Г.1, Станкевич С.К.1, Смеянович А.Ф.1, Чухонский А.И.1, Смеянович В.А.1, Танин А.Л.2, Василевич Э.Н.1, Журавлев В.А.2, Акмырадов С.Т.1
15′
  Uwe Spetzger

 

15′
  Chordomas and Chondrosarcomas of the Skull Base. Sergei Spektor 20′
  Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при пухлинах основи черепа. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконский Д.І.

 

15′
  Результаты хирургического лечения СТГ-продуцирующих аденом гипофиза
Акмырадов С.Т.1, Шанько Ю.Г.1, Журавлев В.А., Танин А.Л., Станкевич С.К., Смеянович В.А., Чухонский А.И.
10′
  Шляхи поліпшення функціональних результатів в хірургії резидуальних вестибулярних шваном. Сірко А.Г., Романуха Д.М. , Пилипенко Г.С. 15′
  Особливості тактики хірургічного лікування при великих позамозкових пухлинах субтенторіальної локалізації. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І, Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

 

10′
  Оцінка функціонального стану черепних нервів в хірургії менінгіом основи черепу. Обливач А.А., Поліщук М.Є, 10′
  Претемпоральний доступ до кавернозного синуса та мекелевої порожнини. Смоланка А.В., Смоланка В.І 10′
     

13.03.19.  16.15-18.45. НЕЙРООНКОЛОГІЯ

МОДЕРАТОРИ: Главацький О.Я.,  Зорін М.О.

  Лазерная хирургия опухолей функционально значимых зон головного мозга с применением 3D навигационного планирования и интраоперационного навигационного сопровождения.  Розуменко В.Д.

 

15′
  The first experiences with monitoring of emotional processes during awake resection of low-grade gliomas. Martin Smrčka

 

15′
  Surgery of Regional Invasive Tumors of  the Head. Saulus Rochka 15′
  Modern technologies in the complex treatment of cerebral gliosarcomas. Glavatskyi O., Khmelnytskyi H., Zemskova O., Shuba I., Kardash K.

 

10′
  Хірургічне лікування пухлин ІІІ шлуночка. Смоланка В.І., Смоланка В.В.

 

15′
  Особливості хірургії ІІІ шлуночка при застосуванні ендоскопічного фронтального транскортикального доступу. Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І, Аксьонов Р.В.

 

10′
  Новий спосіб комплексної оцінки результатів хірургічного лікування пацієнтів із гліобластомами півкуль великого мозку. Сірко А.Г., Романуха Д.М.

 

10′
  Стереотаксична біопсія вогнищевих уражень задньої черепної ями. Костюк К.Р., Главацький О.Я., Малишева Т.А., Черненко О.Г, Медведєв Ю.М., Чебурахін В.В., Шевельов М.М., Попов А.О., Дічко С.М., Василів Н.С 10′
  Комбіноване лікування вторинних пухлин головного мозку з використанням радіохірургії. Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Ю., Діонісьєва І.С., Дудка О,Ю.Ярмак О.Г., Цибрій Н.Ю. 10′
  Treatment of recurrent gliomas. O.Silaieva

 

10′
  Показники вимірюваного коефіцієнта дифузії та швидкості і об’єму мозкового кровотоку у диференціальній діагностиці постпроменевих змін та рецидиву пухлини після радіохірургічного лікування гліобластом. Грязов А.Б.1, Грязов А.А 10′
  Дискусійні питання діагностики та лікування хворих на нейрофіброматоз другого типу: власний досвід та огляд літератури. Зорін М.О., Сірко А.Г., Кирпа І.Ю., Пилипенко Г.С., Романуха Д.М.

 

10′
  Features of multimodal intraoperative neurophysiological monitoring during surgical treatment of supratentorial tumors of the brain. O.S.Sechko,  V.I.Smolanka, O.S.Herasymenko, A.V.Smolanka,V.V.Smolanka 10′

 

14.03.19. 09.00-11.00. СПИНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ-2

МОДЕРАТОРИ: Радченко В.О., M. Ivanov

  Помилки та ускладнення транспедикулярної фіксації в хірургії грудного та поперекового відділів хребта. Радченко В.О. 1, Барков О.О. 20′
  Spinal navigation as a tool for achievement of better functional results in neurosurgical patients. Marcel Ivanov 30′
  Surgical treatment of extra and intramedullary spinal cord tumours. Benefits of intraoperative neurophysiological monitoring. Marcel Ivanov 30′
  Minimally Invasive Surgery in the Cervical Spine. Where are we now? John Duff

 

20′
  Image guided surgery in the Cervical Spine. Current and future perspectives. John Duff

 

20′
     

 

14.03.19. 11.15-13.00. СУДИННА НЕЙРОХІРУРГІЯ-1

МОДЕРАТОРИ: V. Buryk, M. Smrčka

  Microsurgical and endovascular treatment of brain arteriovenous malformations. Hudym M.S. 15′
  Management of the spinal cord vascular lesions. Marcel Ivanov 30′
  Quality of life after surgery for brainstem cavernomas. Ulrich Sure 15′
  Surgical treatment of cerebral AVM´s. Martin Smrčka 15′
  Stereotatic radiosurgery for arteriovenous malformations after endovascular embolization. Vladyslav Buryk, Maris Mezeckis, Jelena Nikolajeva, Dace Saukuma, Maris Skromanis

 

15′
  Дискусія  

 

14.03.19. 14.00.-16.00. СУДИННА НЕЙРОХІРУРГІЯ-2

МОДЕРАТОРИ:  Сон А.С., Мороз В.В.

  Дифференцированная тактика лечения артериальных аневризм головного мозга.
С.П.Григорук1, И.Е. Плющев 1, Н.А.Зорин 2, Ю.В Чередниченко.1, А.Ю.Мирошниченко1, А.И. Куць 1, В.А. Казанцева 2 
15′
  Is quality of life better after clipping or after coiling of innocent aneurysms? Ulrich Sure 15′
  Результати застосування хірургічної реваскуляризації у пацієнтів із складними  артеріальними аневризмами головного мозку. Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б.

 

15′
  Результати хірургічної реваскуляризації пацієнтів з хронічною оклюзією внутрішньої сонної артерії та хворобою Мойа – Мойа. Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А, Ганем Р.Б.

 

10′
  Покращення результатів лікування хворих з інтраопераційними розривами АА при кліпуванні аневризм головного мозку. Яковенко Л.М., Орлов М.Ю., Биндю А.В., Єлейник М.В 15′
  Результати хірургічного лікування стенотичних уражень внутрішніх сонних артерій (ВСА). Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Венцківський І.Л.

 

10′
  Сравнительный анализ хирургических методов лечения спонтанных внутримозговых кровоизлияний. Веевник Д. П.,   Липницкая И. В.,
Габриневский Е. В., Алексеевский Д.В., Василёнок В. Л., Даррынов М. А, Бабаев А. А. 
15′
  Мікрохірургічне видалення кавернозної мальформації правої поясної звивини після стереотаксичного опромінення. Сербін І.В.,  Матускова Л.С., Чаплін О.В., Сон А.С.

 

10′

 

15.03.19. 9.00-11.00. НЕЙРОТРАВМА та ВІДНОВНА НЕЙРОХІРУРГІЯ

 МОДЕРАТОРИ: Поліщук М.Є., Ольхов В.М.

  Фактори ризику вторинної геморагічної прогресії забоїв головного мозку у пацієнтів із черепно-мозковою травмою. Поліщук М.Є., Виваль М.Б.

 

15′
  Association of Severe TBI Patients’ Outcomes with Duration of Cerebrovascular Autoregulation Impairment Events. Saulus Rochka 15′
  Декомпрессивная краниэктомия, как метод улучшения результатов при критических состояниях в нейрохирургии
Шанько Ю.Г., Любищев И.С., Ермоленко Н.А., Кузьменко С.Г. 
10′
  Функциональные исходы при боевых огнестрельных черепно-мозговых ранениях, сочетанных с повреждением придаточных пазух носа. Пилипенко Г.С., Сирко А.Г.

 

10′
  Надання допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями головного мозку в ході збройного конфлікту на сході україни. П’ятикоп В.О., Кутовий І.О., Бібіченко С.І., Полях І.О.

 

15′
  Тактика лікування хронічної субдуральної гематоми у хворих похилого та старечого віку. Боровик Л.Р1,, Каджая М.В., Малишева Т.А., Готін О.С., Дядечко А.О., Маловічко І.А

 

10′
  Лечение послеоперационных вторичных ишемических поражений мозга с использованием аутологичных мезенхимальных стволовых клеток. Шанько Ю.Г., Кульчицкий В.А., Новицкая В.В., Кривенко С.И., Смеянович В.А.1, Пашкевич С.Г., Стукач Ю.П., Денисов А.А., Черныш Е.Ю.1, Замаро А.С., Танин А.Л.1, Нехай М.А.1, Гончаров В.В.

 

10′
  Відновлення функції верхньої кінцівки при відриві корінців шийного потовщення
Третяк І.Б. , Коваленко І.В. , Третьяков Р.А. , Гацький О.О., Третьякова А.І. 1. Дзян Хао., Базік О.М.
15′
  Хірургічне лікування карпального тунельного синдрому (КТС).
Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Горбатюк К.І. 
10′
  Досвід хірургічого лікування невралгії трійчастого нерву
Кирпа І.Ю., Сірко А.Г. 
10′

 

15.03.19. 11.15-13.00. ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕЙРОХІРУРГІЯ+ РІЗНЕ

МОДЕРАТОРИ: Духовський О.Е., Костюк К.Р.

  Досвід використання глибинної мозкової стимуляції у лікуванні екстрапірамідних захворювань. Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Попов А.О., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Дічко С.М., Василів Н.С.

 

15′
  Результати хірургічного лікування хворих з фармакорезістентними формами епілепсії відібраних по адаптивному протоколу . Латишев Д.Ю.

 

15′
  Наш досвід функціональної гемісферотомії у лікуванні тяжких форм симптоматичної епілепсії. Костюк К.Р., Чебурахін В.В., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Канайкін О.М., Дічко С.М., Василів Н.С., Бунякін В.М..

 

10′
  Можливості нейростимуляції блукаючого нерву при резистентних формах епілепсії. Досвід ХМЦДНХ. Духовський К.О., Варешнюк О.В., Духовський О.Е.

 

15′
  Эпилепсии, ассоциированные с опухолями височных долей. Варешнюк Е.В., Духовский А.Э., Духовский К.А.

 

15′
  The first experience of Fetal neurosurgery in Ukraine. Dukhovskyy AE, Nazarenko LG. 15′
  Використання ендоскопічних методик при лікуванні дітей з патологією ЦНС.  Ловга М.І., Чомоляк Ю.Ю. 10′
  Малоинвазивный контролируемый способ абляции звёздчатого узла. Посохов Н.Ф., Цымбалюк В.И., Кутовой И.А., Дагер Н.И., Леви М.В., Лемонджава З.М., Кадири А.Р., Галий А.В., Тверезовский А.В.

 

10′
  ЗАКЛЮЧНІ РЕМАРКИ  

 


CECIЇ:

  1. Нейросудинна
  2. Хірургія основи черепа
  3. Нейроонкологія
  4. Функціональна нейрохірургія
  5. Спинальна нейрохірургія
  6. Дитяча нейрохірургія
  7. Нейрореабілітація
  8. Периоперативне ведення нейрохірургічних пацієнтів
  9. Відеосесія

 

Соціальна програма

12.03.2019.  19.00-20.30.  Фуршет (Welcome-party)

14.03.2019.  19.00-23.30.  Ґала-вечеря

Учасникам будуть запропоновані екскурсії за додаткову оплату.